Сэрвісы

Віртуальная вандроўка «Сцяжынкамі роднай зямлі»

21 красавіка 2022 г. у 15.30 на адукацыйным партале філалагічнага факультэта БДУ ў раздзеле «Кафедра тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства» адбылася «Віртуальная вандроўка “Сцяжынкамі роднай зямлі”». Мерапрыемства традыцыйна праводзіцца ў межах падрыхтоўкі да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса спецыяльнасцей «Беларуская філалогія» і «Руская філалогія». У гэтым годзе да іх далучыліся студэнты спецыяльнасці «Славянская філалогія», якія, у адпаведнасці з новымі тыпавымі вучэбнымі планамі, таксама будуць праходзіць азнаямляльную практыку па фальклору на 1 курсе. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі кафедра тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства і Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору.

Праграма складалася з трох тэматычных блокаў. Першы ўключаў прагляд відэафільмаў пра асноўныя «кропкі» беларускага народнага календара (зімовы («Каляды») і пераходнае свята «ад зімы да вясны» («Масленка»), веснавы («Вялікдзень» і яго лакальна адметную з’яву – «Валачобніцтва», «Юр’е», «Радаўніцу», «Сёмуху»), летні («Купалле»), восеньскі («Дзяды») і асноўныя святы сямейна-абрадавага комплексу беларусаў (асобныя этапы вяселля) з розных куткоў Беларусі. Асаблівасць гэтага тэматычнага блоку ў тым, што прадстаўленыя відэафільмы былі запісаны як аматарамі традыцыйнай культуры беларусаў, так  і прафесіяналамі (у прыватнасці, вядомым этнолагам і фалькларыстам Зінаідай Мажэйка).

Другі тэматычны блок знаёміў з аўдыязапісамі фальклорных твораў, зафіксаваных студэнтамі філалагічнага факультэта БДУ розных гадоў падчас фальклорнай практыкі. Дадзеныя матэрыялы былі прадстаўлены супрацоўнікамі вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ. Выбарка твораў з фондаў архіва ажыццяўлялася з мэтай ілюстрацыі песеннага суправаджэння важнейшых святаў беларускага народнага календара і асобных этапаў традыцыйнага беларускага вяселля. Такім чынам першы і другі тэматычныя блокі карэлявалі паміж сабой. А для будучых практыкантаў гэтыя творы сталі ўзорам для набыцця навыкаў запісу фальклорных твораў ад інфармантаў (носьбітаў фальклору).

Трэці блок змяшчаў інфармацыю па сучасным гарадскім фальклоры – ад агульнай класіфікацыі відаў і жанраў да ілюстрацыі фальклорнымі запісамі з архіва лабараторыі асобнай разнавіднасці вусных форм – пераробак у розных жанрах. Асаблівая ўвага звернута на пісьмовыя формы сучаснага гарадскога фальклору, прыведзены прыклады запісаў такіх твораў з дзённікаў фальклорных практык, зробленых студэнтамі філфака ў 2000-х – 2010-х гадах.

Вынікам мерапрыемства стала абуджэнне цікавасці студэнтаў да нацыянальнай фальклорнай спадчыны і матывацыя на збіральніцкую дзейнасць, якая стане іх унёскам у пачэсную справу захавання беларускага фальклору, а магчыма, і фальклору іншых народаў, якія жывуць у Беларусі.

6a3da519c9a91c49bc98764805f90186

Сцяжынка для Инстаграм

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.