Кафедра кітайскай філалогіі

Выява кантакту

Хмяльніцкі Мікалай Мікалаевіч

кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры
Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; філолаг, выкладчык беларускай і рускай моў і літаратур.
Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: кампаратывістыка, літаратура народаў краін замежжа.
Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Адам Плуг - пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа", 1998 г., навуковы кіраўнік- д.ф.н., прафесар Шаблоўская І.В.
Колькасць навуковых публікацый: 70.
+375 17 378-63-78
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.28,58
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Хмяльніцкі, М. М. Польская драматургія ХХ стагоддзя. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі. – Мн.: БДУ, 2008. – 78 с.

Хмяльніцкі, М.М. Асоба і творчасць Юльюша Славацкага ў беларускай культурнай прасторы / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С.  21-24

.Хмяльніцкі, М.М. “Усё ж застанецца мая вам фатальная сіла…” (Старонкі жыцця і творчасці Юльюша Славацкага) / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С.  20-23.

Хмяльніцкі, М.М. Канцэпцыя героя і рэчаіснасці ў рамане Т.Новака “Прарок” (1977) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2009. – №3. – С. 31-35.

Хмяльніцкі, М.М. Gloria victis/ Паўстанне 1863-1864 гг. у жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С.  27-30.

Хмяльніцкі, М.М. Прыярытэтны накірунак літаратуразнаўчых даследаванняў / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 30.

Хмяльніцкі, М.М. Феномен беларуска-польскага літаратурнага сумежжа ХІХ-ХХ стст. / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2011. – №1. – С. 10-13.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Фальклор і літаратура. Феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2011. – 183 с.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М.М. Беларускія вобразы і матывы ў польскай паэзіі ХХ стагоддзя / М.М.Хмяльніцкі / Вестник МГЛУ. Сер. 1, Філалогія. –  2012. – №3 (58). – С. 123-130.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Нарысы суседазнаўства. Польшча і Ўкраіна вачыма беларусаў. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2012. – 254 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. І. Міжкультурныя камунікацыі. Ад старажытнасці да ХХ ст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2012. – 230 с.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія сны Рышарда Капусціньскага  / М. М. Хмяльніцкі // Аcta Albarutenica. – 2012. –T12.  – S. 45 – 57.

Хмяльніцкі, М. М. Рэцэпцыя асобы і творчасці Элізы Ажэшкі ў Беларусі / М. М. Хмяльніцкі // Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. С.П.Мусіенкі, М.М.Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2013.  – С. 37 – 44.

Chmielnicki M. Wilno w twórczości K.I.Gałczyńskiego i M.Tanka / М.Chmielnicki // Mity i motywy w pierspiektywie komparatystycznej // [Pod red. Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz, 2013. – S.307-321.

Хмяльніцкі, М. М. Янка Купала, Якуб Колас і Максім Багдановіч у Польшчы (ХХ-ХХІстст.)  / М. М. Хмяльніцкі // День и вся жизнь. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. С.П.Мусіенкі. – Гродно: ЮрСаПринт, 2013.  – С. 208 – 225.

Хмяльніцкі, М. М. Літаратурна-крытычная спадчына Б.Лесьмяна  / М. М. Хмяльніцкі // Паланістыка. Полонистика. Polonistyka. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. А.Кіклевіча, С.Важніка. – Мінск: Медысонт, 2013.  – С. 377 – 379.

Хмяльніцкі М.М. Рэцэпцыя асобы і творчасці С.Пясецкага ў Беларусі: праз межы і ідэалагічныя кардоны / М.Хмяльніцкі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Матэрыялы ХІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24-26 кастрычніка 2013 г.). У дзвюх частках. Частка 2. – Мінск: РІВШ, 2013. – с. 212-216.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. ІІ. Міжкультурныя камунікацыі ХХ-ХХI стст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2014. – 271 с. 

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Наш і не наш Пясецкі. Зоркі Радзімы пісьменніка пад колам яго жыццёвых і творчых калізій / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2014. – 211 с.

Кабржыцкая Т., Хмяльніцкі М. Першая сусветная вайна, яе трагічныя акалічнасці і наступствы ў мастацкай літаратуры: тыпалогія роднага краю праз асобныя аспекты твораў Алексы Кабца, Максіма Гарэцкага, Сяргея Пясецкага / Роднае слова. – 2014. – №5. –С.15-18.

Кобржицкая Т., Рагойша П., Хмельницкий Н.  Феномен писателя: Сергей Пясецкий в контексте восточнославянских культурных влияний / Нёман. – 2014. – №3. –С.34-38.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія матывы і вобразы ў рамане Е.Анджаеўскага “Лад сэрца”  / М. М. Хмяльніцкі // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасці. Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 100-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры (Мінск, 29 студзеня 2014 года). Пад нав. рэд. Манкевіч А.А. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.  – С. 243 – 247.

Mikołaj Chmialnicki.  Białoruteniczny potencjał publicystyki Józefa Ignacego Kraszewskiego  / М.Chmialnicki // Przełomy Pogranicza. Studia Literackie XIII. – Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2014.  – С. 281 – 291.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія рэаліі ў нарысах-рэпартажах М.Ваньковіча  / М. М. Хмяльніцкі // Studia Białorutenistyczne. – 2015. –N9.  – S. 177 – 189.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси  / Н.Н. Хмельницкий // Один пояс – один путь. Материалы научной конференции (Далянь, 21-23 октября 2015 года).. – Далянь: ДУТ, 2015.  – С. 141 – 144.

Хмяльніцкі, М. М. “Фірменна” і “пастаянна”  / М. М. Хмяльніцкі // Маладосць. – 2015. –№12.  – С. 89 – 90.

Хмяльніцкі, М. (у сааўтарстве). Параўнальнае літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна: гісторыя і тэорыя пытання  / М.Хмяльніцкі і інш.// Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. – Мінск: БДУ, 2015.  – С. 7– 30.

Хмяльніцкі, М. (у сааўтарстве). З гісторыі распрацоўкі славяназнаўства і параўнальнага літаратуразнаўства ў Расіі  / М.Хмяльніцкі і інш.// Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. – Мінск: БДУ, 2015.  – С. 30 – 38.

Хмяльніцкі, М. Сацыякультурны феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа / М. Хмяльніцкі // Волинь-Житомирщина. – Житомир, 2015. – Выпуск 27. – С.  391-398.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы / М. Хмяльніцкі // Украінська полоністика. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – Выпуск 11. – С.  44-53.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст. / М. Хмяльніцкі. – Мінск: БДУ, 2016. – 198с.

.Хмяльніцкі, М.М. Кніга “Сцены свету” З.Налкоўскай: гісторыя факта і драма душы / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2016. – №3. – С. 9-16.

Хмяльніцкі, М.М. Эпісталярый Элізы Ажэшка (лісты да Мар’яна і Казіміра Здзяхоўскіх) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Гродз. дзярж. ун-та. імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. –  2017. – Том 7. – №2. – С. 22-27.

Хмяльніцкі, М.М. ХVI Міжнародны з'езд славістаў (Бялград, 20-27 жніўня 2018г.) / М.М.Хмяльніцкі / Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. –  2018. – №3. – С. 137-142.(у суаўтарстве).

Хмяльніцкі, М. Кітайская літаратура ў Беларусі: маналог ці дыялог? / М.Хмяльніцкі // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов. Сборник научных статей. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2017. –С.201-204.

Chmialnicki, M. Polska powieść XIX wieku na Białorusi / Рэжым доступа:http://nplp.pl/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/sienkiewicz-miedzynarodowy/ Дата доступа: 24.03.2017.

Хмельницкий, Н. Феномен паломничества: от жизни к искусству слова / Н.Хмельницкий // Дорога к святыням: паломничество и его отражение в литературе восточных славян XII-XVIII вв.. – Минск: РИВШ, 2017. –С.3-10.

Хмяльніцкі, М. Аповесць Мельхіёра Ваньковіча “Шчанячыя гады” праз прызму імагалогіі  / М.Хмяльніцкі // Bibliotekarz Podlaski. – Białystok: Książnica Podlaska, 2017.  – С. 87 – 107.

Хмельницкий Н.Н. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-21 80 07 Восточная филология / И. С. Ровдо [и др.] Минск: Министерство образования Республики Беларусь, 2018. – 15 с.

Хмяльніцкі М. Кампаратывіст па духу і крыві / М.Хмяльніцкі/ Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб.арт / пад агул.рэд. Т.І.Шамякінай; склад. В.В.Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. –С.40-45.

Хмельницкий, Н.Н. Организация образовательного и научно-методического процесса на кафедре китайской филологии Белорусского государственного университета / Н.Н.Хмельницкий // Состояние и перспективы преподавания китайского языка в Беларуси. Материалы ІІІ Республиканской научно-практической конференции преподавателей и учителей китайского языка/под ред. Ю.В.Молотковой, А.М.Букатой. – Минск: РИВШ, 2018. –С.9-14.

Хмяльніцкі, М. Беларусы і палякі: узаемаўспрыманне ў нацыянальных літаратурах (1920-1930-я гг.) / М.Хмяльніцкі/ Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХVІ Міжнар. з’езд славістаў (Бялград, 19-27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац.акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. –С.383-399.

Хмяльніцкі, М.М. Беларуска-польскае памежжа ў творах Марыі Радзевіч 1920-30-х гг.: спецыфіка мастацкага адлюстравання / М.М.Хмяльніцкі / Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. –  2019. – №3. – С. 5-15.

Chmialnicki, M. "Gloria victis" Элізы Ажэшка: канцэпцыя асобы паўстанца і прыроды/ М.Chmialnicki // Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury: studia i głosy / red.J.Ławski, S.Musijenko. – Białystok; Grodno: Temida 2, 2019.-S.217-229.


Cпециальность «Восточная филология» код специальности 1-21 05 07

Семестр 5. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 6. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 7. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 8. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)
Семестр 9. Спецсеминар (кит. лит.) (лекции, практические)   

Специальность «Славянская филология» 

код специальности 1-21 05 04

Семестр 1-7. История литературы страны изучаемого языка (польская) (лекции, практические)
Семестр 9. История славянской литературной критики (лекции, практические)
Семестр 9. Польско-белорусские (польско-русские) литературные связи (лекции, практические)